Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay
20/12/2017 22:33'
Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 trong trận 12 ngày đêm - Nguồn: vietnamplus.vn

Tháng 12-1972, sau khi đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn Hội nghị Pa-ri về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường không vào miền Bắc nước ta, trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng với tên gọi Lai-nơ-bếch-cơ II (Linebacker II) nhằm đánh phá, hủy diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng miền Bắc, gây sức ép buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Pa-ri theo các điều khoản có lợi cho Mỹ hòng ngăn chặn, hạn chế sự chi viện cho miền Nam, làm tê liệt ý chí chiến đấu, giảm thế và lực của ta trên chiến trường. Đây là cuộc tập kích bằng đường không với sự huy động lực lượng lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với hầu hết số máy bay ném bom chiến lược B-52 hiện có được mệnh danh là “Siêu pháo đài bay” của không lực Mỹ, cùng hàng trăm máy bay chiến thuật và nhiều tàu sân bay, tàu chiến tối tân, hiện đại. Song, do nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch và sự chủ động về chiến lược, với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không của địch, làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B-52, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử “Siêu pháo đài bay” B-52 bị thảm bại và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Có nhiều nhân tố làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc tập kích chiến lược đường không bằng B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên một trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vang dội, trong đó ý chí Việt Nam, chính trị - tinh thần Việt Nam là nhân tố cơ bản. Đây là cuộc đụng đầu lịch sử, là đòn quyết chiến chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân chiến lược Mỹ, là cuộc đọ sức giữa chiến tranh nhân dân Việt Nam và chiến tranh xâm lược, phá hoại bằng không quân hiện đại của đế quốc Mỹ ở trình độ cao, giữa ý chí, tinh thần của quân, dân ta và sức mạnh, sự tàn khốc của vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thể hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của Đảng ta, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân, là ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược bằng tất cả sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn. Trong 12 ngày đêm đó, quân và dân ta bước vào cuộc chiến đấu với tư thế chủ động, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tâm lý. Bằng năng lực lãnh đạo, chỉ huy tài giỏi của cấp ủy, chỉ huy các cấp, lòng dũng cảm và tài trí tuyệt vời của người chiến sĩ trên trận địa, cùng sự phối hợp tuyệt vời của quân và dân miền Bắc, trong đó lực lượng phòng không - không quân là nòng cốt, chúng ta đã làm nên chiến thắng.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói lên sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, cách đánh sáng tạo của Việt Nam, của nghệ thuật tổ chức sử dụng lực lượng trong thế trận phòng không nhân dân, phối hợp tổ chức hiệp đồng chiến đấu, tạo thành sức mạnh tổng hợp cả trên không và mặt đất để chiến thắng kẻ thù. Chiến thắng đó còn là sự kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc ta qua hàng ngàn năm; là thắng lợi của lương tri quốc tế với sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của anh em bạn bè và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Bốn mươi lăm năm nhìn lại, chúng ta càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX, viết tiếp trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng đó để lại cho chúng ta nhiều bài học quý, mà một trong số đó là: Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và biết xây dựng, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng. Đây vừa là nguyên nhân, vừa là bài học có giá trị thực tiễn xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta, cần được vận dụng vào xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; kích động, xuyên tạc, tạo dư luận xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, sự xâm nhập của lối sống thực dụng, các sản phẩm văn hóa xấu độc, mặt trái của kinh tế thị trường đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến tư tưởng, đời sống tinh thần của bộ đội và nhiệm vụ xây dựng Quân đội về chính trị. Bởi vậy, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, nhằm bảo đảm cho Quân đội luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để làm được điều đó, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, một trong những nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của chiến dịch là có sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Quân ủy Trung ương, đồng thời chúng ta đã thực hiện tốt việc quán triệt cho quân và dân nắm vững tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn của địch; quan điểm, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Đảng ta. Nhờ đó, chúng ta có sự chủ động về xây dựng lực lượng và thế trận phòng không ba thứ quân; xây dựng ý chí quyết tâm cho quân và dân dám đánh, quyết đánh, quyết thắng quân xâm lược. Bài học này cần tiếp tục được vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Trước hết, cần tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục cho toàn quân nhận thức rõ tình hình thế giới, khu vực, nhất là những diễn biến phức tạp mới ở Biển Đông và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với nước ta; đồng thời quán triệt, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng biện pháp phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải quán triệt cho các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân nắm vững nội hàm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, với cốt lõi là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, nền văn hóa, lợi ích quốc gia, dân tộc... Trên cơ sở đó, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, coi trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” do nhiều yếu tố hợp thành, trong đó sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của các cấp ủy trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch là nhân tố quyết định nhất. Kế thừa bài học mang tính nguyên tắc đó, trong xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay cần phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Muốn thế, trước hết phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tự phê bình và phê bình, ban hành và chấp hành nghiêm các quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết không để có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 29-7-2005, của Bộ Chính trị khóa IX, về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội luôn vận hành thông suốt, hiệu quả; Đảng bộ Quân đội là một khối thống nhất về ý chí và hành động, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hết sức coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, sức mạnh chính trị - tinh thần biểu hiện tập trung ở nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, ý chí chiến đấu, tinh thần dám đánh, quyết đánh và quyết thắng của quân và dân ta. Điều đó có được là do chúng ta làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng. Bài học đó ngày nay còn nguyên giá trị trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần. Điều quan trọng là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng và quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó, trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Để làm được điều đó, toàn quân cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị đối với công tác này. Coi trọng giáo dục chính trị trong các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho bộ đội, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc cả về tư tưởng, ý chí, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đối tượng và đặc thù đơn vị; gắn lý luận với thực tiễn; gắn giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đối tượng và đặc thù đơn vị; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục của tổ chức với tự giáo dục, rèn luyện của mỗi quân nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, cần kết hợp giáo dục với biện pháp quản lý hành chính, rèn luyện kỷ luật, kết hợp “xây” với “chống”, “nói” đi đôi với “làm”. Cùng với đó, tăng cường công tác tư tưởng, bảo đảm cho công tác này luôn đi trước một bước, giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng của bộ đội trước sự tác động của các yếu tố tiêu cực và trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, góp phần tạo sự ổn định, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, trong sạch, lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn, tiêu cực từ bên ngoài thẩm thấu vào đơn vị; chăm lo bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường “trận địa tư tưởng” của Đảng trong Quân đội. Đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội.

Bốn là, xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới. Đây vừa là kinh nghiệm được đúc kết trong Chiến dịch Phòng không năm 1972, vừa thể hiện bản chất của công tác đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội, là nhân tố trực tiếp tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần cho Quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù. Để phát huy hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, vấn đề quan trọng là phải xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh theo Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29-12-2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, “Về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Theo đó, việc kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, kiện toàn hệ thống cơ quan chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, phải nhận thức rõ đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Từ đó, tập trung xây dựng hệ thống cơ quan chính trị các cấp vững mạnh về mọi mặt, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chính trị vững mạnh, có đủ số lượng, chất lượng cao, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, phong cách, tinh thông về nghiệp vụ, gương mẫu trong lời nói và việc làm... theo tinh thần Nghị quyết số 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012, của Quân ủy Trung ương, “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, bảo đảm cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp xứng đáng là người chủ trì về chính trị; giỏi tổ chức, triển khai tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; có năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; là hạt nhân đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề chiến lược, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, thiết thực góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Năm là, tiếp tục làm tốt và nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, chúng ta rất thành công trong phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp. Thắng lợi đó biểu hiện sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn dân tộc. Ngày nay bài học đó vẫn còn nguyên giá trị trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với chức năng là “Đội quân công tác”, công tác dân vận, xây dựng đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” là một nhiệm vụ quan trọng của Quân đội, là nguồn sức mạnh để Quân đội ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở những nơi xung yếu, địa bàn trọng điểm; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn quân, nền an ninh nhân dân; sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Việc tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả về công tác dân vận trong Quân đội chính là góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng Quân đội ngày càng lớn mạnh.

Bốn mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 vẫn vang vọng mãi như một khúc tráng ca bất tử của thế kỷ XX. Những bài học kinh nghiệm quý báu về sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ huy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng này là cơ sở quan trọng để xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị trong điều kiện mới. Với truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được tôi luyện trong chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Lương CườngThượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam