Thứ Sáu, 24/3/2023

Không sao chép học thuyết phân quyền một cách rập khuôn, máy móc

TCCS - Học thuyết phân quyền là sự phủ định biện chứng đối với các nhà nước chuyên chế tập quyền, đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài, đặt nền móng cho sự hình thành các nhà nước dân chủ. Đây cũng là học thuyết có ý nghĩa về phương diện kỹ thuật pháp lý sâu sắc trong tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...

Chính trị - Xây dựng Đảng

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị thông qua mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học

TCCSĐT - Mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và có vai trò quan trọng trong các hoạt động xã hội nói chung và giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên nói riêng. Sinh viên là tầng lớp trí thức, trẻ, năng động khả năng tiếp cận với mạng xã hội nhanh chóng, nên việc sử dụng mạng xã hội như một công cụ hiệu quả để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Bên cạnh những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại thì vẫn còn những mặt tiêu cực cần phải khắc phục để tạo môi trường lành mạnh cho sinh viên hội nhập và phát triển đúng định hướng. Để phát huy vai trò của mạng xã hội trong việc hình thành tư tưởng của sinh viên rất cần nhưng giải pháp thiết thực, phù hợp và mang tính khả thi.

Nghiên cứu - Trao đổi

Không sao chép học thuyết phân quyền một cách rập khuôn, máy móc

TCCS - Học thuyết phân quyền là sự phủ định biện chứng đối với các nhà nước chuyên chế tập quyền, đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài, đặt nền móng cho sự hình thành các nhà nước dân chủ. Đây cũng là học thuyết có ý nghĩa về phương diện kỹ thuật pháp lý sâu sắc trong tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...

Bình luận

Xu hướng tập hợp lực lượng mới tại châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến Việt Nam

TCCS - Bước sang thế kỷ XXI, nhất là từ nửa sau thập niên thứ hai đến nay, trên thế giới xảy ra nhiều thay đổi, biến động phức tạp. Trên phạm vi toàn cầu, xuất hiện xu hướng chuyển dịch quyền lực từ Tây sang Đông, dẫn đến sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước lớn. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xuất hiện sự cạnh tranh chiến lược, đồng thời gia tăng sự tập hợp lực lượng theo những xu hướng khác nhau, làm cho cạnh tranh, hợp tác giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Nước Nga sau 20 năm cầm quyền của Tổng thống V. Putin

TCCSĐT - Cách đây 20 năm, ngày 16-8-1999, theo đề nghị của Tổng thống Nga Boris Yeltsin, ông V. Putin được Quốc hội Nga phê chuẩn đảm nhiệm chức Thủ tướng Nga. Vào thời điểm đó, không ai ở Nga cũng như trên thế giới có thể nghĩ rằng, xuất thân chỉ từ một quan chức trong giới tinh hoa chính trị ở Mátxcơva, ông V. Putin có thể trở thành một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga, đã có công lớn là mở ra một kỷ nguyên phát triển mới ở Nga, đưa quốc gia này từ vị thế đang lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện sau khi Liên Xô tan rã, trở thành cường quốc có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Kinh tế

Chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế

TCCS - Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại tự do với 55 đối tác thông qua việc ký kết 13 hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang đàm phán 3 FTA khác, trong đó có các FTA thế hệ mới, như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Để bảo đảm hiệu quả của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, một trong những yêu cầu quan trọng nhất mà Đảng, Nhà nước ta đề ra là chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Văn hóa - Xã hội

Quảng Trị giải quyết những vấn đề căn cơ trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững

TCCSĐT - Quảng Trị là một trong những tỉnh ở khu vực duyên hải miền Trung làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Từ năm 2008, năm bắt đầu thực hiện nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến nay, với việc thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Trung ương và địa phương, toàn tỉnh đã có hàng nghìn gia đình thoát nghèo bằng các cách thức khác nhau.

An ninh - Quốc phòng

Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay

TCCS - Việc quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Luật An ninh mạng được ban hành đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng, góp phần tạo nên một không gian mạng có tính an toàn hơn, lành mạnh hơn.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Ngoại giao công chúng trong triển khai một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện

TCCS - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của ngoại giao công chúng ngày càng trở nên quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng quan hệ hợp tác, hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia, cũng như nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Do đó, việc nắm rõ đúng bản chất, vai trò và áp dụng tốt công tác ngoại giao công chúng sẽ giúp các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng thực hiện thành công chiến lược ngoại giao toàn diện, bền vững, hiệu quả, thích ứng tốt đối với môi trường quốc tế trong thế kỷ XXI...

Sinh hoạt tư tưởng

Đối thoại, nhưng đối diện với… chính mình!

TCCS - Đối thoại, phản biện, tranh luận một cách dân chủ, công khai, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, xưa nay vẫn là con đường ngắn nhất, văn minh và tiến bộ nhất, nhưng vô cùng khó khăn, thậm chí tranh đấu sinh tử để phát hiện sự thật, chân lý và tiếp cận, bảo vệ sự thật và chân lý. Song hành với đối thoại là con người luôn đối diện với… chính mình, tự vấn để hoàn thiện mình, phát triển tư tưởng của mình! Đó là một phần tất yếu cốt tử làm nên bản chất và sinh khí tự nhiên của một tư tưởng, một chủ thuyết phát triển, rộng ra là của tính quy luật và quy luật của cuộc sống xã hội loài người; và, đến lượt mình của chính mỗi người!

Tiêu điểm

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

TCCSĐT - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 12-10-2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video